May 22, 2010
พิมพ์ โบร์ชัวร์

Upload

ABOUT US
โบร์ชัวร์-อีซี่
บริการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น Brochure, Catalog , Company Profile
และงานพิมพ์อื่นๆ ด้วยการพิมพ์ระบบ Off-Setเราทำให้การทำสื่อสิ่งพิมพ์ของคุณ ง่ายและสะดวกขึ้น โดยเรามีทีมงานที่พร้อมจะร่วมปรึกษาหารือและให้คำแนะนำ เพื่อให้งานพิมพ์ของคุณสำเร็จออกมาสวยงาม และถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ด้วยงบประมาณที่เหมาะสม เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของคุณ
โบร์ชัวร์-อีซี่ เราตระหนักถึงปัญหาที่คุณมักพบ เมื่อสั่งงานพิมพ์จากโรงพิมพ์ทั่วไป

  • ปัญหาที่ต้องสั่งพิมพ์ โบร์ชัวร์ แคตตาล๊อก เป็นจำนวนมากๆ ทั้งที่คุณต้องการใช้งานในแต่ละครั้ง จำนวนไม่มากนัก เพราะอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติ่มข้อมูลอยู่บ่อยๆทำให้มีงานจำนวนหนึ่งเหลือต้องทิ้ง ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

  • ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนการออกแบบสูงมาก เช่น ค่าจ้างถ่ายรูปสินค้า, ค่าออกแบบจัดหน้างานพิมพ์
    และปัญหาอื่นๆอีกมากมาย
    โบร์ชัวร์-อีซี่ เรามุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาให้คุณ เพื่อให้การสั่งผลิตสิ่งพิมพ์ของคุณ สะดวกง่ายดายยิ่งชึ้น โดย

  • เราสามารถผลิตสิ่งพิพม์ ในจำนวนน้อยไปถึงมาก ในราคาที่คุณพอใจ

  • เราพร้อมให้คำแนะนำ และออกแบบงานพิมพ์ โบร์ชัวร์์ ของคุณให้ออกมาสวยงาม ตรงตามวัตถุงประสงค์การใช้งาน ด้วยงบประมาณที่คุณยิ้มได้

คิดทำโบร์ชัวร์ – คิดถึง www.brochure-easy-.com

Free Meta Tag Analyzer
ศูนย์รวมบริการ P&T Hosting Co., Ltd. :: จดโดเมน 300 บาท/ปี :: PHP+MySQL Hosting เริ่มต้นที่ 99 บาท/ปี
Home| Profile | About us | Contact us | Send File
Web Page Counter
car dvd player 
www.brochure-easy.com by ACHIEVE PRINTING Co.,Ltd.
ออกแบบและผลิต สื่อสิ่งพิมพ์ประเภท โบร์ชัวร์ ใบปลิว แค็ตตาล็อก โปรไฟล์
โทร:  แฟ็กซ์: 0-2681-5036 สายด่วน: 08-5945-5454,08-6768-0919 E-mail : info@brochure-easy.com
Copyright @ 2008 Brochure easy Co.Ltd., All right reserver